Medierea se desprinde direct din nevoia omului de a se înţelege cu semenii săi, prin mijloacele care ţin de folosirea inteligenţei sale superioare, a liberului arbitru , a intelectului şi raţiunii, utilizând exclusiv comunicarea.

Despre mediere

Ce este medierea? Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate ,confidenţialitate și având liberul consimțământ al părților. Aceasta se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente și durabile.
Cand apelăm la mediere? Se poate apela la mediere indiferent de stadiul în care se află conflictul, fie ca a fost sau nu prezentat instanţei de judecată. Tipul conflictelor mediate: civil, comercial, familial, penal, dar și altele în condiţiile prevăzute de lege.

citeste mai multe...

Avantajele medierii

  • Costuri în bani mai mici decât la instanţa de judecată.
  • Rapiditatea ajungerii la soluţie.
  • Flexibilitatea procedurii de mediere.
  • Participarea directă a părţii la ajungerea la înţelegere.
  • Confidenţialitatea medierii.
  • Medierea este o procedura privată.
  • Păstrează relaţiile dintre părţi.
  • Rata mare de succes a medierii.

Onorariul

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de parti daca acestea nu au convenit altfel.
Pentru persoanele care au venituri mici si nu isi pot permite asistenta juridica, statul va fi cel care le va returna cheltuielile cu onorariul mediatorului.
Onorariile Biroului de Mediator – Paula Tonghioiu se negociaza in mod direct cu partile si se stabilesc in functie de natura si obiectul conflictului, numarul partilor implicate in conflict, timpul acordat de pregatirii si desfasurarii sedintelor de mediere.
Cheltuielile suplimentare efectuate in cadrul activitatii de mediere vor fi suportate de catre parti (posta, telefon, fax, mijloace de transport etc.), platindu-se separat de onorariu, pe baza de documente doveditoare.

citeste mai multe...